Kontakt

Kontakt

Obchodné zastúpenie: ILES IDRIJA, KRASOPREMA, STILLES, MURALES
Tamara spol.s r.o.,
Rošického 4,
841 06 Bratislava

Kontaktná osoba na predaj nábytku:
Ing. Vladimír Peller
mobil: +421 905 611995

Tel./fax: 02/ 65957078,
tamara@novoles.sk